Medjunarodni kongres biljnih biotehnologa u organizaciji "International Association for Plant Biotechnology (IAPB)"

Kongres će biti održan u periodu od 10-15. avgusta 2014. u Melburnu, Australija. Sve potrebne informacije možete naći na sajtu društva: http://www.iapb2014congress.com/ ili ih dobiti od nacionalnog korespodenta dr Slavice Ninković(slavica@ibiss.bg.ac.rs).

Sunday, 10. August 2014 to Friday, 15. August 2014
Melburn, Australija
http://www.iapb2014congress.com