Odluka upravnog odbora DFBS od 9.6.2017.

На састанку Управног одбора Друштва за физиологију биљака Србије (ДФБС), одржаном 9. јуна
2017. године, донета је Одлука да се одржи Скупштина ДФБС на којој ће бити спроведено
гласање за нове чланове Управног одбора. Скупштина је заказана за 26.06.2017. године и биће
одржана у библиотеци Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, у Булевару
деспота Стефана 142, 11060 Београд. О тачном времену одржавања Скупштине чланови ће
бити благовремено обавештени.
Право гласа на Скупштини имају сви активни чланови Друштва, тј. чланови који су платили
чланарине за 2016. и/или 2017. годину. Свим колегама, који до 23.06.2017. године измире своје
обавезе плаћања чланарине, такође ће бити омогућено да гласају. Чланарина за 2017. годину
није промењена у односу на 2016. годину и износи 1000,00 РСД за запослене и 500,00 РСД за
студенте. Према Статуту Друштва, пензионери не плаћају чланарине.
Сви активни чланови ДФБС имају право да до 20.06.2017. године предложе по једног
кандидата за члана Управног одбора, уз обавезу да претходно консултују предложену особу и
добију потврду да би се иста прихватила функције. Своје предлоге, чланови могу слати на email
адресу секретара Друштва (
dmisic@ibiss.bg.ac.rs). Управни одбор ДФБС ће 23.06.2017. године
прогласити коначну листу кандидата. Гласање ће се одвијати тајно, у току саме Скупштине,
заокруживањем по 5 имена са листе кандидата. Након пребројавања гласова, пет кандидата са
највише гласова биће именовани за чланове Управног одбора. Кандидат са највећим бројем
гласова добиће могућност да се прихвати функције Председника ДФБС.

Dokumenti za preuzimanje: