Članovi

Kako postati član? Odnedavno DFBS u punopravno članstvo prima i strane državljane

Članstvo u Društvu se stiče popunjavanjem pristupnice. Popunjenu i potpisanu pristupnicu dostaviti direktno, poštom ili proslediti podatke e-mail-om na kontakt adresu Društva. Članarina za 2014. godinu iznosi 1000 dinara za zaposlene i 500 dinara za studente. Članovi su saglasni da su svi odnosi unutar društva regulisani Statutom. Članovi imaju male pogodnosti u plaćanju raznih troškova na skupovima društva. Podaci za pristupanje su ime, prezime, titula, zanimanje, radna organizacija, kontakt adresa, telefon, faks i e-mail. Studenti upisuju naziv svog fakulteta.

 

(185 članova - Decembar 2014)

molimo nove članove da dostave svoje e-mail adrese

 

 

Adžić Slađan sladjan.adzic@gmail.com Inst_povrt

Aleksić Jelena aleksic_jelena@yahoo.com IMGGI

Aničić Nada neda.anicic@ibiss.bg.ac.rs IBISS, Beograd

Antonić Dragana dragana.antonic@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Arsenov Danijela danijela.arsenov@dbe.uns.ac.rs Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematicki fakultet Univerziteta u  Novom Sadu

Avramov Stevan stevan@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Banjanac Tijana tbanjanac@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Banović Bojana bojanabanovic@imgge.bg.ac.rs IMGGI

Barišić-Klisarić Nataša natasa@ibiss.bg.ac.rs IBISS 

Batos Branislava branislavabatos@gmail.com Inst Šum

Bogdanović Milica  milica84bog@gmail.com

Bogdanović Pristov Jelena mala@imsi.rs Multi_inst

Boljević Jelena jelena.boljevic@ibiss.bg.ac.rs IBISS, Beograd    

Borišev Milan milan.borisev@dbe.uns.ac.rs PMFNS 

Božić Dragana  dragana.bozic@ibiss.bg.ac.rs

Brbaklić Ljiljana ljiljana.brbaklic@nsseme.com IFVCNS

Brdar-Jokanović Milka milkabrdar@yahoo.com Inst_povrt

Budimir Snežana budimir@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Bugarski Dušanka dusanka.bugarski@nsseme.com IFVCNS

Ćalić Dušica calic@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Ćirić Ana rancic@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Ćulafić Ljubinka Biol-BG, IBISS

Ćurćić Nataša EDUCONS

Cerović Radoslav 011 3640230

Cingel Aleksandar cingel@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Cvejić Sandra sandra@ifvcns.ns.ac.rs IFVCNS

Cvetić Tijana tcvetic@bfbot.bg.ac.rs Biol-BG, IBISS

Cvikić Dejan dcvikic@institut-palanka.co.rs Inst_povrt

Danilović Gordana danilovic_goca@yahoo.com EDUCONS

Dedić Boško bosko.dedic@nsseme.com IFVCNS

Devrnja Nina nina.devrnja@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Dimitrijević Aleksandra aleksandra.dimitrijevic@nsseme.com IFVCNS

Dmitrović Slavica smile@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Dodig Dejan dejanza@yahoo.com Inst za kukuruz

Dragićević Ivana dragicev@ibiss.bg.ac.rs Biol-BG, IBISS

Dragićević Milan m.dragicevic@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Dragišić Maksimović Jelena draxy@imsi.rs Multi_inst

Đalović Ivica ivica.djalovic@nsseme.com IFVCNS

Đikanović Golubović Danijela danielle@imsi.rs Multi_inst

Đorđević Tanja tatjana@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Đorđević Milena milena@tfc.kg.ac.rs FRI-Čačak

Đorđević Mladen mladendj1981@hotmail.com Inst_povrt

Đukić Matilda matilda.djukic@sfb.bg.ac.rs Šum Fak

Đuričković Milutin milutindjurickovic@yahoo.com IBISS

Filipović Biljana biljana.nikolic@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Fulgosi Hrvoje fulgosi@irb,hr Inst Rudjer Boskovic Hrvatska, počasni član, honorary member

Gadžovska Simić Sonja sonjag@pmf.ukim.mk PMF Skopje, Makedonija

Ghalawenji Nabil nabil@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Galović Vladislava galovic@uns.ns.ac.rs Inst Nizijs Šum

Gani Ivana gani@stcable.co.rs AgriFac NS

Giba Zlatko zgiba@ibiss.bg.ac.rs Biol-BG, IBISS

Girek Zdenka zdnkgirek@gmail.com Inst_povrt

Glamočlija Jasmina jasna@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Gvozdenović-Varga Jelica jelica.varga@nsseme.com IFVCNS

Hadžitašković Šukalović Vesna hvesna@mrizp.rs Kukuruz_ZP

Hasangić Dino dinoflagelat81@yahoo.com PMF Banja Luka, BiH

Hladni Nada nada.hladni@ifvcns.ns.ac.rs IFVCNS

Hindija Čakar Jasmina jasmina.hindija@ingeb.ba INGEB Sarajevo, BiH

Hristov Nikola nikola.hristov@nsseme.com IFVCNS

Ignjatov Maja maja.ignjatovic@ifvcns.ns.ac.rs IFVCNS

Imerovski Ivana ivana.imerovski@nsseme.com IFVCNS

Janošević Dušica dusicaj@ibiss.bg.ac.rs IBISS, Biol BG

Jevremović Sladjana sladja@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Jocković Milan milan.jocković@nsseme.com IFVCNS

Jovanović Ljubinko jovainko@gmail.com EDUCONS

Jovanović Vladan   Vladan.Jovanovic@pesting.org.rs pesticidi

Jovanović Živko zjovanovic@imgge.bg.ac.rs IMGGI

Jovanović Zorica zocaj@agrif.bg.ac.rs AgriFac Zem

Jovičić Dušica dusica.jovicic@nsseme.com IFVCNS

Karalija Erna erna.karalija@gmail.com PMF Sarajevo BiH

Kastori Rudolf kastori@polj.uns.ac.rs AgriFac NS

Katanić Jelena jelena_katanic@ad.de PMF Kragujevac

Kevrešan Slavko kevresan@polj.uns.ac.rs AgriFac NS

Kiprovski Biljana bkiprovski@polj.uns.ac.rs AgriFac NS

Kondić-Špika Ankica ankica.spika@nsseme.com IFVCNS

Konstatinović Miroslav genemachine@sezampro.rs MGGI

Kraljević Balalić Marija kraljevicbalalic@yahoo.com AgriFac NS

Krstić Borivoj borivoj.krstic@dbe.uns.ac.rs PMF NS

Krstić Milošević Dijana dijana@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Krstić Djordje djordjek@polj.uns.ac.rs PMF NSI

Lojić Milena milena.lojic@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Majić Dragana draganamajic@yahoo.com IMGGE

Maksimović Ivana ivanam@polj.uns.ac.rs AgriFac NS

Maksimović Vuk maxivuk@imsi.rs Multi_inst

Marjanović Jeromela Ana ana.jeromela@nsseme.com IFVCNSMarjanović Milena AgriFacZemun

Marjanović Žaklina zaklina@imsi.rs Multi_Inst

Mihajlović Nevena nmihailovic@inep.co.rs INEP

Mihailović Vladimir vladam@kg.ac.rs PMF Kragujevac

Mikić Aleksandar aleksandar.mikic@nsseme.com IFVCNS

Miladinović Dragana dragana.miladinovic@nsseme.com IFVCNS

Miletić Rade radem@tfc.kg.ac.rs IV Čačak

Milić Sonja sonjamilic@imsi.rs Multi_inst

Milisavljević Mira mira.milisavljevic@imgge.bg.ac.rs IMGGI

Milojević Jelena jelenamilojevic@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Milošević Snežana snezana@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Milutinović Milica milica.milutinovic@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Mirosavljavić Milan milan.mirosavljevic@nsseme.com IFVCNS

Miljković Danijela danijela.miljkovic@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Miljuš Djukić Jovanka jovanka@imgge.bg.ac.rs IMGGI

Mišić Danijela dmisic@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Mitić Nevena mitic.nevena@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Mitrović Aleksandra mita@imsi.rs Multi_inst

Mojević Mirjana mirjanamojević@gmail.com katedra za fiziologiju bilja i agrohemiju, Pojloprivredni fakultet Univerziteta u Istocnom Sarajevu

Morina Filis filis@imsi.rs Multi_inst

Momčilović Ivana ivana.momcilovic@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Mrdja Jelena jelena.mrdja@nsseme.com IFVCNS

Nagl Nevena nevena.nagl@nsseme.com IFVCNS

Nestorović Jasmina jasmina.nestorovic@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Bosnic Dragana dragana.bosnic@imgge.bg.ac.rs IMGGE

Nikolić Nataša natasa.nikolic@dbe.uns.ac.rs PMF NS

Nikolić Radomirka radanikolic019@yahoo.com IBISS

Nikolić Zorica zorica.nikolic@ifvcns.ns.ac.rs IFVCNS

Nesković Mirjana neskovic@ibiss.bg.ac.rs IBISS, Biol BG

Ninković Slavica slavica@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Obrenović Snežana IBISS

Oljača Jasmina jasmina.oljaca@agrif.bg.ac.rs AgriFac Zem

Oljača Rodoljub oljaca_r@yahoo.com Fac.Forestry, Banja Luka, BiH

Orlović Saša sasao@uns.ac.rs Inst Nizijs Šum

Pajević Slobodanka slobodanka.pajevic@dbe.uns.ac.rs PMF NS

Panković Dejana dejanapankovic@yahoo.co.uk EDUKONS

Pantelić Danijel danijel.pantelic@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Parić Adisa adisacausevic@hotmail.com PMF Sarajevo BiH

Pauković Milena milena.pauk@gmail.com AgriFacZem

Pavlović Suzana suzapavlovic@gmail.com Inst_povrt

Pavlović Nenad npavlovic@institut-palanka.co.rs Inst_povrt

Pećinar Ilinka ilinka@agrif.bg.ac.rs Poljoprivredni fakultet, Zemun

Pekić Quarry Sofia pekic@agrif.bg.ac.rs AgriFacZem

Perić Marija marijap@bfbot.bg.ac.rs Biol-BG

Petrić Marija marija.nikolic@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Petrović Anamarija anamarija.petrovic@nsseme.com IFVCNS

Petrović Dragana dragana.petrovic@ifvcns.ns.ac.rs IFVCNS

Popović Vera vera.popovic@ifvcns.ns.ac.rs IFVCNS

Prodanović Olivera oliverap@imsi.rs Multi_inst

Popović Boris popovicb@polj.uns.ac.rs AgriFac NS

Prokić Ljiljana ljprokic@agrif.bg.ac.rs  AgriFacZem

Prokopijević Miloš milos.prokopievic@imsi.rs Multi_inst

Pustahija Fatima f.pustahija@sfsa.unsa.ba Sum Fak. Sarajevo BiH

Putnik-Delić Marina putnikdelic@polj.uns.ac.rs AgriFac NS

Radotić Hadžimanić Ksenija xenia@imsi.rs Multi_inst

Radojević Ljiljana ljradojevic@sbb.rs IBISS

Radovanović Nataša natasa261077@yahoo.com EDUKONS

Radović Svetlana svetlanar@bio.bg.ac.rs IMGGE

Rančić Dragana rancicd@agrif.bg.ac.rs AgriFacZem

Raspor Martin martin@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Rubinjoni Luka rubinjoni@gmail.comBiol-BG

Rudić Jelena jelena0909@yahoo.com IBISS

Ružić Đurđina djinaruzic@gmail.com FRI Čačak

Sabovljević Aneta baneta@hotmail.com Biol-BG

Samardžić Jelena jelena.samardzic@imgge.bg.ac.rs IMGGE

Sanjay Singh sanju80gon@gmail.com Department of Plant Sciences, Faculty of Agriculture, University of Gondar, Gondar, Ethiopia

Savić Dubravka dubravkas@agrif.bg.ac.rs AgriFac Zem

Savić Jelena savic.jelena@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Savić Sladjana bonita.sladja@gmail.com AgriFacZem

Sedlarević Ana  ana.sedlarevic@imsi.rs Multi_inst

Šiler Branislav branislav.siler@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Simonović Ana ana.simonovic@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Simonović Jasna jasna@imsi.rs Multi_inst

Skorić Marijana mdevic@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Soković Marina mris@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Spasojević Dragica dragica@imsi.rs Multi_rs

Stanišić Marijana mariana_stanisic@yahoo.com IBISS

Stanković Živko stankovicz@ib.ns.ac.rs PMF NS

Stanisavljević Nemanja dr.nikmz@gmail.com IMGGE 

Stikić Radmila rstikic@agrif.bg.ac.rs AgriFacZem

Stojičić Dragana  draganadstojicic@gmail.com

Subotić Angelina heroina@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Šević Milan sevicmilan@yahoo.com Inst_povrt

Tarasjev Aleksej tarasjev@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Taški-Ajduković Ksenija ksenija.ajdukovic@nsseme.com IFVCNS

Terzić Sreten terzic@ifvcns.ns.ac.rs IFVCNS

Timotijević Gordana timotijevic@imgge.bg.ac.rs IMGGE

Todorović Sladjana slatod@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Trifunović Milena milanag@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Treskić Sanja sanja.treskic@nsseme.com IFVCNS

Trkulja Dragana dragana.trkulja@nsseme.com IFVCNS

Tubić Ljiljana tubic@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Tusevski Oliver m01tusevski@yahoo.com PMF Skopje, Makedonija

Ugrinović Milan milan.ugrinovic@gmail.com Inst_povrt

Uzelac Branka branka@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Veljović Jovanović Sonja sonjavel@imsi.rs Multi_inst

Vidović Marija marija@imsi.rs Multi_inst

Vinterhalter Branka horvat@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Vinterhalter Dragan dvinterhalter@yahoo.com IBISS

Vujaković Milka milka.vujakovic@ifvcns.ns.ac.rs IFVCNS

Vujić Vukica vukica.vujic@bio.bg.ac.rs Biol-BG

Vujičić Milorad vujicicm@hotmail.com Biol-BG

Vujović Tatjana tatjana@tfc.kg.ac.rs FRI Čačak

Vuletić Mirjana mvuletic@mrizp.rs Kukuruz_ZP

Zdjelar Gordana gordana.zdjelar@nsseme IFVCNS

Zdravković Jasmina jzdravkovic@institut-palanka.co.rs Inst_povrt

Zdravković Milan mzdravkovic@institut-palanka.co.rs Inst_povrt

Zdravković-Korać Snežana szk@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Ždero Pavlovic Ružica ruzica.zdero@polj.uns.ac.rs AgriFac NS

Živanović Bojana bojana.zivanovic@imsi.rs Multi_inst

Živanović Branka vunduk@imsi.rs Multi_Inst

Živković Suzana suzy@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Živković Uroš uroszivkovic@ibiss.bg.ac.rs IBISS

Župunski Andrea andreazupunski@yahoo.com AgriFac NS

Župunski Milan milan.zupunski@dbe.uns.ac.rs PMFNS

 

AgriFac Zem - Poljoprivredni fakultet Zemun

AgriFac NS - Poljoprivredni Fakultet Novi Sad

Biol BG - Biološki fakultet Beograd

EDUKONS

IBISS- Institut za biološka istraživanja

IFVCNS - Institut za ratartsvo i povrtarstvo NS

IMGGI - Institut za mol. genet. i gen.inženjerstvo Bg

InstNizŠum - Institut za nizijsko šumarstvo

Inst.povrt . Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka

Inst Šum - Institut za šumarstvo, Beograd

FRI Čačak - Institut za voćarstvo Čačak

Kukuruz ZP - Institut za kukuruz Zemun Polje

PMF NS - Prirodnomatematički Fakultet Novi Sad

Multi-inst - Institut za multidisciplinarna istraživanja

Šum fak - Šumarski Fakultet