Kontakt

DFBS, Društvo za fiziologiju biljaka Srbije
Bulevar despota Stefana 142, 11000 Beograd, Srbija
info.dfbs@ibiss.bg.ac.rs
miljus_j@yahoo.com

DFBS je član FESPB
Saveza evropskih društava fiziologije biljaka

DFBS je naučno društvo Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Srbije

Upravni odbor

dr Jovanka Miljuš Djukić, predsednik
dr Danijela Mišić, blagajnik
dr Aneta Sabovljević, član
dr Angelina Subotić, član
dr Milan Borišev, član

FESPB representative - prof dr Ivana MAKSIMOVIĆ
IAPB representative - dr Slavica NINKOVIĆ

Knjigovodstvo - Smiljka BANOVIĆ
Tehnički sekretar - Slavica KLARIĆ

Račun Društva 355-1077368-64
vodi se kod Vojvodjanske banke AD
PIB broj 104175362
Matični broj 17638874
Društvo nije u sistemu PDVa .