O društvu

Istorijat


DFBS je sledbenik Jugoslovenskog društva za fiziologiju biljaka (JDFB) osnovanog 1966. godine. Nakon više izmena i reorganizacija sadašnji naziv se koristi od 2007. Društvo je do sada organizovalo 20 redovnih simpozijuma i niz drugih skupova. Društvo je imalo i zapaženu izdavačku delatnost.

 

Cilj društva


DFBS je naučno društvo organizovano radi  unapređenja znanja o fiziologiji biljaka.
Osnovni ciljevi društva su:
- unapređenje osnovnih i primenjenih istraživanja usmerenih ka objašnjavanju kako biljke funkcionišu;
- unapređenje srednjoškolske i fakultetske nastave fiziologije biljaka i srodnih disciplina;
- bolje upoznavanje društva u celini sa mogućnostima primene znanja iz oblasti fiziologije biljaka;
- uspostavljanje kontakata i razmena informacija, podataka i ideja između članova društva.

 

Upravni odbor

dr Jovanka MILJUŠ ĐUKIĆ, predsednik
dr Danijela MIŠIĆ, blagajnik
doc dr Aneta SABOVLJEVIĆ, član
dr Angelina SUBOTIĆ, član
doc dr Milan Borišev, član

FESPB representative - prof. dr Ivana MAKSIMOVIĆ
IAPTB representative - dr Slavica NINKOVIĆ, naučni savetnik